introducció   |  Agraïments  |  organitza  |  email  | home
català  | castellano  | english  |  italiano
DRINK
FOOD
SHOPPING
ARCHITECTURE
| 76 CaixaForum
| 77 Casa Milà
| 78 CCCB
| 79 Dispensari antituberculós
| 80 Edificis Trade
| 81 FAD Convent dels Àngels
| 82 Fundació Miró
| 83 Jardí Botànic
| 84 Laberint d’Horta
| 85 L’illa Diagonal
| 86 MACBA
| 87 MNAC
| 88 Palau de Congressos
| 89 Palau Sant Jordi
| 90 Parc Diagonal Mar
| 91 Pavelló Mies van der Rohe
| 92 Plaça Països Catalans
| 93 Pont d’en Calatrava
| 94 Rambla de Mar
| 95 Sala de lectures de la UPF
| 96 Sant Pau del Camp
| 97 Santa Maria del Mar
| 98 Torre Agbar
| 99 Torre de Collserola
| 100 Vila Olímpica

Pont d’en Calatrava


Felip II cantonada Bac de Roda
093 G
EL PONT DE BAC DE RODA, LA CONSTRUCCIÓ SITUADA EN EL PUNT DE CONNEXIÓ D'AQUESTA VIA AMB EL CARRER FELIP II, ÉS CONEGUT POPULARMENT COM EL PONT D’EN CALATRAVA, DENOMINACIÓ D'ESPECIAL SIGNIFICACIÓ, JA QUE EN LA BARCELONA PREOLÍMPICA DE FINALS DE LA DÈCADA DE 1980 –EL PONT ÉS DE 1985/1987– L'INTERÈS CIUTADÀ PELS NOUS EDIFICIS, LES OBRES D'ENGINYERIA I ELS NOUS TERRITORIS URBANITZATS VA DONAR NOM I COGNOMS A LES NOVES CONSTRUCCIONS.

La bellesa de la tensió
Els barcelonins van acréixer el seu interès per qüestions que fins aleshores només tenien un mer sentit pràctic. Com en el cas de l'obra de Santiago Calatrava, després de cada inauguració, les construccions que anaven configurant la nova Barcelona provocaven la visita de ciutadans curiosos. I el singular del cas és que aquest pont d'autor es va construir en una zona que els francesos denominen terrain vague, espais de trànsit anònim que acostumen a trobar-se en la zona perimetral de les ciutats i que semblen tenir l'única funció de separar, delimitar o, com aquest era el cas, servir de llit per navegar sobre la circulació dels trens. La inauguració del pont va ser un acte d'afirmació que tota la ciutat necessita d'energia i d'obres emblemàtiques, no només centres històrics o zones comercials. El pont, de línies dibuixades, té una estructura composada per dos arcs bessons d'acer que es ramifiquen a mesura que s'apropen al sòl i per quatre conjunts de cables de suport. L'obra té els trets que defineixen la personalitat dels ponts de Santiago Calatrava, el treball dels quals en aquest tipus de construccions es troba repartit per tot el món. A més d'inspirar-se en les formes que pot desenvolupar el cos humà, els seus ponts es caracteritzen per l'ús d'arcs, en ocasions asimètrics, i cables. Com sol ser habitual, el pont de Bac de Roda basa la seva concepció en una plasmació visual que expressa les tensions de forces el control de les quals fa possible aquesta obra d'enginyeria. El pont s'ha convertit en senyal d'identitat de la ciutat i també del treball de Calatrava, que per aquesta obra va obtenir el Premi FAD d'Arquitectura 1987.
ICONA DE LA NOVA ARQUITECTURA DE LA CIUTAT, QUE PRESIDEIX UN TERRITORI ENCARA EN TRANSFORMACIÓ. OBRA PARADIGMÀTICA DE SANTIAGO CALATRAVA, QUE LI VA DONAR FAMA I PROJECCIÓ INTERNACIONAL. TOT EN LA CONSTRUCCIÓ ES VA PINTAR DE COLOR BLANC, INCLOSOS ELS SEMÀFORS.
Metro L2 Bac de Roda Bus 33, 43, 44, 71, B24, N8.


Passeig de Gràcia
>>>   1 i 2
Barri Gòtic
>>>   3
El Born (La Ribera)
>>>   4
El Raval
>>>   5
Montjuïc
>>>   6
Diagonal
>>>   7
Turó Parc
>>>   8
Tibidabo
>>>   9