introducció   |  Agraïments  |  organitza  |  email  | home
català  | castellano  | english  |  italiano
DRINK
FOOD
SHOPPING
ARCHITECTURE
| 51 Arkitektura
| 52 ArtQuitect
| 53 Bath Time
| 54 Bd Ediciones de Diseño
| 55 Bisazza
| 56 Cacao Sampaka
| 57 CaixaForum
| 58 Camper
| 59 Cortana
| 60 Custo Barcelona
| 61 De Lis
| 62 Desigual
| 63 Enric Rovira
| 64 Jean Pierre Bua
| 65 Majoral
| 66 Mariaemma
| 67 Polopelo
| 68 Ras
| 69 Santa & Cole
| 70 Sephora
| 71 Sita Murt
| 72 Tresserra Collection
| 73 Vinçon
| 74 Visionlab
| 75 Vitra

Majoral


Consell de Cent, 308
065 F
SI EL CANVI DE CONCEPCIÓ D'UN PRODUCTE NO SEMPRE COMPORTA UNA TRANSFORMACIÓ ALS ESTABLIMENTS QUE L'EXPENEN, EN EL CAS DE LES NOVES JOIERIES AIXÒ SUCCEEIX AMB FREQÜÈNCIA. LA JOIA CONTEMPORÀNIA NO NOMÉS HA APORTAT NOVES TENDÈNCIES A L’ORNAMENTACIÓ PERSONAL, SINÓ QUE HA MOTIVAT QUE L’INTERIORISME DE LES NOVES JOIERIES S'AJUSTI A LES CARACTERÍSTIQUES DEL PRODUCTE.

Una joia
Les joies han estat durant anys un signe d'ostentació, de posició social i d'inversió. La joia contemporània ha diluït en part aquest esquema, ja que al costat dels materials considerats nobles s'incorporen uns altres que no ho són. La joia es concep com l'expressió d'un gust personal per qui l'adquireix i com la materialització de la creativitat artística de l'orfebre que la realitza. Amb aquestes premisses, els nous establiments de joieria no podien prevaler en la seva decoració una tendència a l'elegància, més aviat convencional i sòbria. L'orfebre Majoral ha volgut que els arquitectes Conrado Carrasco i Carlos Tejada recollissin l'esperit de les seves creacions i li donessin forma espacial. El local de l’Eixample és més aviat un espai estret, de traçat longitudinal respecte al carrer. Aquesta configuració ha estat aprofitada per crear una zona central que actua tant de vitrina expositiva com de taulell, al voltant del qual el client pot realitzar un recorregut que permet una visió cap al centre del local i una altra cap a fora. En les parets s'han col·locat uns pannells de fusta lacada que també compleixen una doble funció d'expositor i de magatzem sofisticat per a les peces. Al fons de l'establiment, un petit reservat permet l'atenció personalitzada del client una vegada ha contemplat tot el mostrari de forma còmoda i autònoma. Un aspecte a destacar de l’interiorisme del Majoral és que malgrat sotmetre's a les lògiques normes de seguretat que ha de respectar aquest tipus de comerç, en l'espai es respira una sensació de llibertat. Una doble entrada de vidre transparent deixa exposat al carrer tot l'interior.
UN CLÀSSIC DE LA JOIERIA CONTEMPORÀNIA, SEMPRE AL DIA. L’EXPOSITOR LONGITUDINAL DE VIDRE I ACER, QUE ARRENCA DES DE LA MATEIXA FAÇANA, DIVIDEIX EN DOS L’ESPAI. EL FONS DEL LOCAL ES RESERVA PER A L’ATENCIÓ PERSONALITZADA.
Telf. 93 467 72 09 Metro L3 L4 Passeig de Gràcia Bus 7, 16, 17, 22, 24, 28, N4, N8


Passeig de Gràcia
>>>   1 i 2
Barri Gòtic
>>>   3
El Born (La Ribera)
>>>   4
El Raval
>>>   5
Montjuïc
>>>   6
Diagonal
>>>   7
Turó Parc
>>>   8
Tibidabo
>>>   9